THI CÔNG TRỌN GÓI BỞI VƯỜN TƯỜNG NHÀ PHỐ TẠI VIỆT NAM 2016 I. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TY KHANG NGỌC KHÁNH 2016 Năm 2016 là năm Khang Ngọc Khánh cố gắng hoàn thành mọi dự án “điểm” để tạo lòng tin với khách hàng trên cả nước. Hoạt động chính của Khang Ngọc Khánh […]