Đóng

PHÂN BÓN HỮU CƠ

Có 4 loại phân bón hữu cơ 100% dành cho Rau sạch và Cây trồng vườn đứng Minigarden

Phân bón hưu cơ được nhập khẩu 100% từ Bồ Đào Nha là những gói nhỏ dành cho Gia Đình chăm sóc cây cảnh, rau sạch trong phạm vi hàng ngày. Gồm 4 loại Grow Up (XANH - NÂU - ĐỎ - TRẮNG). Mỗi loại chứa 1 chức năng khác nhau

Chat Facebook
  • Công ty Vườn Tường Nhà Phố kính chào bạn ạ!

  • Chúng tôi luôn có sẵn để tư vấn đến bạn. Mong nhận tin bạn!

  • Chat ngay