Đóng

CẤU TẠO MODULE ONE GIỐNG MODULE CORNER

Module ONE dùng cho những góc nhỏ, góc hẹp cần phủ mảng xanh đứng và chỉ trồng được 1 cây xanh

Chat Facebook
  • Công ty Vườn Tường Nhà Phố kính chào bạn ạ!

  • Chúng tôi luôn có sẵn để tư vấn đến bạn. Mong nhận tin bạn!

  • Chat ngay