Đóng

MODULE ĐỨNG – Minigarden Vertical

GIỚI THIỆU CHI TIẾT KHUNG MODULE ĐỨNG. NHẬP KHẨU BỒ ĐÀO NHA

Kích thước Module Đứng - Minigarden Vertical lớn, chứa nhiều đất và không bị nóng rễ. Hệ thống thoát nước tuyệt đối tránh cây bị dư nước và úng rễ nấm đất. Hệ thống tưới nhọ giọt độc lập cho từng Ô Module

Chat Facebook
  • Công ty Vườn Tường Nhà Phố kính chào bạn ạ!

  • Chúng tôi luôn có sẵn để tư vấn đến bạn. Mong nhận tin bạn!

  • Chat ngay